Artık körü körüne eleştirenler ile körü körüne savunanları